Victron SmartSolar MPPT 75/15

SCC075015060R
  • Rea
  • Ordinarie pris


Victron SmartSolar 12/24V 15A Regulator MPPT 75/15

Bluetooth Smart inbyggd
Den trådlösa lösningen för att konfigurera, övervaka, uppdatera och synkronisera laddningsregulatorn för SmartSolar.

VE.Direct
För en ansluten dataförbindelse till en Color Control GX, andra GX-produkter, PC eller andra enheter.

Ultrasnabb Maximum Power Point Tracking (MPPT)
Särskilt i molnig väderlek när ljusintensiteten växlar hela tiden kommer den ultrasnabba MPPT-regulatorn att förbättra energiupptagningen med upp till 30 % jämfört med PWM-laddningsregulatorer och upp till 10 % jämfört med långsammare MPPTregulatorer.

Belastningsutgång
För hög urladdning av batteriet kan förhindras genom att ansluta alla belastningar till belastningsutgången. Belastningsutgången kopplar ifrån belastningen när batteriet har laddats ur till en förinställd spänning. (48V modell: gränssnitt med ett relä). Alternativt kan en intelligent batterihanteringsalgoritm väljas: se batterilivslängd Belastningsutgången är kortslutningsskyddad.

Battery Life: intelligent batterihantering
När en solcellsladdningsregulator inte kan ladda batteriet fullt under en dag blir resultatet ofta att batteriet hela tiden går från "delvis laddat" till "urladdat". Det här driftläget (ingen regelbunden full uppladdning) kan förstöra ett blysyrebatteri på några veckor eller månader.
Batterilivslängdsalgoritmen kommer att övervaka laddningstillståndet hos batteriet, och vid behov, dag efter dag lätt öka lastfrånkopplingsnivån (dvs. koppla ifrån belastningen tidigare) tills energiupptagningen är tillräcklig för att på nytt ladda batteriet till nästan 100 %. Från den tidpunkten och framåt kommer lastfrånkopplingsnivån att moduleras så att nästan 100 % laddning uppnås ungefär en gång i veckan.

Programmerbar batteriladdningsalgoritm
Dag/natt inställning och dimmeralternativ
Invändig temperatursensor
Kompenserar absorptions- och floatladdningsspänning för temperatur.
Extra extern batterispännings- och temperaturavkänning via Bluetooth

En Smart Battery Sense eller en BMV-712 Smart Battery Monitor kan användas för att kommunicera batterispänning och temperatur till en eller flera laddningsregulatorer för SmartSolar.

Batterispänning (volt autoval): 12/24V
Märkström laddning: 15A
Maximal solcellstomgångsspänning: 75V
Nominell solcellseffekt, 12 V: 220W
Nominell solcellseffekt, 24V: 440W